Alexander-tekniikka


on menetelmä, jonka avulla tavoitellaan kokonaisvaltaista tasapainoa. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen miten tapaamme reagoida erilaisiin ärsykkeisiin arjessa.

Kyseessä on menetelmä, jonka avulla luodaan kestävä kivijalka kaikelle toiminnalle. Kun haluat syvälliset perustukset ja yleispätevän tarkastelukehikon, Alexander-tekniikka on sinua varten.

Tarkoituksena on vähentää haitallisia tottumuksia ja toisaalta vahvistaa suotuisia toimintatapoja niin, että keho toimisi erilaisissa elämäntilanteissa kestävällä tavalla.

Alexander-tekniikan tavoite on parantaa kykyä tehdä omassa toiminnassa valintoja, jotka lisäävät tietoisuutta, valppautta ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.