BLOGIT

Itsetuntemusta työelämän paineisiin

Tiistai 4.4.2017


Organisaation menestykseen vaikuttavat työn, vuorovaikutuksen ja tuotetun palvelun sisällön laatu. Mutta mistä organisaatiot muodostuvat? Tuotteista, palvelusta, fyysisistä tiloista vai ihmisistä? Mitä on yksittäisen, organisaatiossa vaikuttavan työntekijän laatu? Mitä on ihmisen olemisen sisäinen laatu?

Tiedämme jo miten tärkeää on nukkua tarpeeksi, syödä tasapainoisesti ja liikkua riittävästi. Harvoin kuitenkaan pysähdymme miettimään, miten voimme tietoisesti lisätä sisäistä hyvinvointiamme. Miten olen ja miten teen? Millaista on olemiseni ja tekemiseni laatu? Miten istun, seison tai katson? Katsonko vai näenkö? Entä vuorovaikutustilanteessa; kuuntelenko ja kohtaanko aidosti? Kun teen jotakin, esimerkiksi luen tätä kirjoitusta, painunko kasaan, jännitänkö niskaa, muistanko hengittää? Istunko kevyesti koko pituudessani, tasapainossa ilman ylimääräistä lihastyötä?

 "Kuinka moni on joskus kadehtinut kollegan korkeaa stressinsietokykyä ja tapaa toimia rauhallisesti vaativissakin tilanteissa?"

 Elämänlaatuun liittyviä määritelmiä ovat valpas, keskittynyt, johdonmukainen, tietoinen, tasapainoinen… listaa voisi jatkaa. Nämä ovat sisäisiä taitoja, joita hyvältä työntekijältä edellytetään luontaisesti. Mutta kuinka moni mieltää nämä tekijät opittaviksi taidoiksi? Kuinka moni on joskus kadehtinut kollegan korkeaa stressinsietokykyä ja tapaa toimia rauhallisesti vaativissakin tilanteissa? Lohdullista on, että keskittymiskykyä ja johdonmukaisuutta voi oppia!

Moni haluaisi tuntea itsensä paremmin voidakseen toimia tietoisemmin. Mutta mistä kestävät perustukset haetaan? Miten tehdään kivijalka, joka ei petä kun vauhti kiihtyy, vaatimukset kasvavat ja ympäristö odottaa laatua? Onnistuuko se harrastamalla mindfullnesia, joogaamalla vai opettelemalla ajanhallintaa? Nämä kaikki ovat kannatettavia menetelmiä, kuten myös oma erityisalani, Alexander-tekniikka. Työssäni Alexander-tekniikan opettajana ja ohjaajana lähden liikkeelle perustan luomisesta. Asiakkaani saavat mentaalista ja kehollista ohjausta sekä suullista ja käsillä annettavaa palautetta siitä, miten omaa toimintaa voi ohjata kohti tasapainoa.

Ihmiskeho on monin verroin mutkikkaampi kokonaisuus kuin yksikään keksimämme laite – ja silti manuaali puuttuu. Syntymän mukana ei valitettavasti tullut käyttäjän opasta.  Lisäksi aistimuksemme siitä, miten ’minä olen tai toimin’ on tottumustemme värittämää ja siksi kovin summittaista. Oman toiminnan kehittäminen yksin on äärimmäisen haastavaa. Tarvitsemme siihen apua. Osaava ohjaaja voi paikata puuttuvan käyttöohjekirjan. Kehittyäksemme meidän on saatava sekä motivointia, tietoa että yksilöllistä palautetta, jotta laadun tavoittelu johtaa tulokseen.

 "Kun ajatukset kuljettavat meitä kohti sisäistä laatua, syvällinen muutos mahdollistuu."

 Kehotan usein ihmisiä tutkimaan itseään kuin salapoliisi. Pyydän tekemään huomioita arjen askareiden keskellä siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Kyselen itsensä johtamisesta ruohonjuuritasolla, sillä me kaikki johdamme itseämme, ajatuksiamme ja toimintaamme joka hetki.  Näiden huomioiden kautta alkaa varsinainen työ. Käytännössä kyse on asioista, jotka ovat maalaisjärjellä helposti ymmärrettäviä.  Liikkeelle saatamme lähteä työasennosta, ryhdistä tai tasapainosta. Joskus ratkomme kipuun liittyviä kysymyksiä tai puhumme esimerkiksi hengityksestä ja äänentuotosta tai vuorovaikutuksesta ja esiintymisjännityksestä. Ennen kaikkea käsittelemme sitä, miten ajatukset ohjaavat kaikkea tekemistämme. Kun ajatukset kuljettavat meitä kohti sisäistä laatua, syvällinen muutos mahdollistuu. Kestävää laatua synnytetään tukemalla ihmisen psyko-fyysistä tasapainoa kokonaisvaltaisesti. Laadun löytyminen omaan olemiseen on arvokas asia meille kaikille. Sisäinen laatu on kivijalka, joka kestää työelämän muutoksia ja tulospaineita.

Avainsanat: työhyvinvointi, itsetuntemus, Alexander-tekniikka, stressi