BLOGIT

Miksi Alexander-tekniikka voi auttaa selkäkipuun?

Keskiviikko 28.3.2018 klo 10:29 - Katri-Mari Ruonala


Siksi, että Alexander-opettaja opettaa ihmisiä käyttämään omaa mieltä ja kehoa niin, että vanhoista tottumuksista vapautuminen on mahdollista. Silloin kun selkäkivussa on kysymys toiminnallisesta ongelmasta (90% selkävaivoista), uuden toimintatavan oppiminen on keskeistä.

Jos vanhoista kuormittavista tavoista ei ensin opita pois, liikkumisen lisääminen ratkaisee kipukierteen vain joissakin tapauksissa. Usein käy kuitenkin niin, että hyvää tarkoittavat ohjeet pahentavat tilannetta. Mistä tämä johtuu?

Ihmisen proprioseptinen aisti (aisti joka kertoo meille miten olen ja toimin) on tavattoman epäluotettava. Jos pohjaamme toimintamme tuntoaistiin (kuten ihmiset yleensä tekevät), se johtaa harhaan. Toimintaa on ohjattava aivan eri kriteerein – ja usein suuntaan, joka tuntuu aluksi ohjattavasta jopa väärältä.

Siksi on epärealistista, että pystyisimme muuttamaan toimintaamme syvällisesti erilaiseksi pelkästään sanallisin käskyin tai jumppaohjein. Jotta lihastuntoaisti voidaan palauttaa luotettavammaksi, tarvitaan toistuvaa oikea-aikaista palautetta omasta toiminnasta. Ohjauksen on kohdistuttava ihmisen psyko-fyysiseen kokonaisuuteen toistuvasti. Pari kertaa ei riitä.

Tällainen ohjaus ja palautteenanto ovat Alexander-tekniikan opettajan työtä. Se ei ole pikamenetelmä. Jotta syvällinen muutos on realistista, tarvitaan useita oppitunteja, sitkeyttä ja oppijan motivaatiota. Se on kokonaisvaltaisesti voimauttava prosessi, jossa opitaan tekemään uudenlaisia valintoja. Vaikutukset eivät pysähdy selän hyvinvointiin; muutoksessa on koko ihminen.

Alex_guitar_16-9.jpg

 

Lääketieteellinen lehti Lancet julkaisi 21.3. kolme artikkelia selkäsärystä . Niissä selkäkipu näyttäytyy massiivisena maailmanlaajuisena ongelmana. Lähes jokainen ihminen kärsii jossakin elämänsä vaiheessa selkäkivusta. Tilastollisesti selkäsärky on kasvanut 50% vuodesta 1990.

Lancetin artikkeleista näkyy huoli siitä, että selkäkipuun ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Lisäksi vaikuttaa siltä, että selkäsärkyä hoidetaan usein väärin, erityisesti silloin kun kyseessä on toiminnallinen syy. Tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja; on tunnistettava aidosti haasteen vaativuus, kun omaa toimintaa pitäisi muuttaa kestävämmäksi. Yksin ei selviä.

Toisin kuin terveydenhoitoalan ammattilaiset, Alexander-opettajat ovat ensisijaisesti pedagogeja ja opettajia. Myös selkäongelman keskellä kipuileva ihminen pitäisi nähdä aktiivisena ja vastuullisena oppijana. Passiivinen potilas ei ehkä selätä koskaan tottumuksen vahvaa vastusta, vaan jää lääkkeiden ja ulkoa tulevien interventioiden vietäväksi. Alexander-tunnilla asiakas on välittömästi oman tapauksensa aktiivinen ratkoja yhdessä opettajan kanssa.

Alexander-tekniikan myönteisistä vaikutuksista selkävaivoihin on vahvaa tutkimusnäyttöä. British Medical Journalissa julkaistu tutkimus kertoo Alexander-tekniikan vaikuttavuudesta kroonisen alaselkäkivun yhteydessä. Linkki suomenkieliseen referaattiin ja tutkimukseen.

Avainsanat: selkäkipu, selkäsärky,